Zorg en ondersteuning

Een zorgzame school

Iedereen heeft aandacht en zorg nodig. Gelukkig hebben wij verschillende medewerkers die jou kunnen helpen bij je studie of hoe je je voelt op school. Je mentor is het eerste aanspreekpunt. Deze zorg en aandacht zijn voor ons de normaalste zaak van de wereld.

Leerlingen met een ondersteuningsvraag

Er zijn tal van mogelijkheden voor extra ondersteuning zoals vakgerichte ondersteuning, gesprekken met de vertrouwenspersoon of schoolmaatschappelijk werker. Ook kunnen we diverse trainingen aanbieden, bijvoorbeeld op het gebied van faalangst, sociale vaardigheden, vriendschap en eetgedrag en bieden we hulp op het gebied van taal, rekenen, plannen en organiseren. Mochten we leerlingen op school niet kunnen helpen, dan kunnen we ook gebruik maken van een team van specialisten die we kunnen consulteren.

Ons zorgteam

Leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, worden door de mentor aangemeld bij ons zorgteam. Op basis van de ondersteuningsbehoefte wordt de leerling geplaatst bij de passende collega. De hulp is erop gericht dat de leerling zo snel mogelijk zelfstandig verder kan. Leerlingen zijn immers verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Het betreft dan ook veelal korte ondersteuningstrajecten. Het voert te ver om hier alle mogelijkheden te bespreken en alle collega’s die betrokken zijn bij de begeleiding van leerlingen aan u voor te stellen, maar een aantal wat meer specifieke taken lichten we hierna toe.

Voor kinderen met dyslexie of concentratieproblemen

Intowords/L2S

Leerlingen met dyslexie of concentratieproblemen hebben vaak moeite met het lezen van grote stukken tekst. Met het programma Intowords (vroeger L2S) kunnen leerlingen deze stukken tekst o.a. laten voorlezen. Dit programma is te downloaden bij de uitgeverij Visiria. De boeken worden aangeschaft door de school en hoeven dus niet door u te worden betaald. Wij krijgen deze boeken geleverd op CD-roms en een van onze medewerkers kan deze bijvoorbeeld op uw laptop zetten. Een medewerker van school kan ook het programma Intowords op de laptop downloaden en installeren waarna het programma direct werkt! Op de computers op school is Intowords/L2S al geïnstalleerd. Hiermee kunnen leerlingen eventueel eens kijken of het wat voor hen is.

Handleiding voor installatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met zorgcoördinator Vicky Faut. U kunt ook een kijkje nemen op de website van Intowords.

Mentoren, het eerste aanspreekpunt

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen, maar ook voor de ouders. De meeste zaken rondom de begeleiding van leerlingen, zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied, worden door de mentor opgepakt. De mentor is een vertrouwenspersoon voor zijn leerlingen en hij/zij informeert de collega’s over het wel en wee van zijn mentorleerlingen. Mocht je vragen hebben over je zoon/dochter, schroom dan niet om hen te mailen. E-mailadressen zijn op te vragen via info@pieterzeemanlyceum.nl of via telefoonnummer 0111-415751.

Traject Op Maat

Soms gaat het leren niet vanzelf, heb je problemen of kun je je niet concentreren en heb je wat extra hulp nodig. In onze TOM-klas word je door een coach geholpen met het leren en word je weer op het juiste spoor gezet voor je studie. Je ontwikkelt extra sociale vaardigheden, leert te plannen en organiseren of krijgt extra hulp in de vaardigheden rekenen en taal. Mocht je behoefte hebben aan deze extra ondersteuning, dan kun je een afspraak maken met je mentor om de mogelijkheden te bespreken.

School Ondersteunings Plan (SOP)

De scholen binnen het Oosterscheldegebied hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen en deze vastgelegd in het ‘Ondersteuningsplan 2016-2020’. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat er voor elke leerling een passende onderwijsplek is. Dat betekent dat iedere leerling goed onderwijs krijgt, zijn/haar schoolloopbaan zonder onderbrekingen kan doorlopen en ondersteuning krijgt als dat nodig is. De Wet passend onderwijs vraagt van iedere school om dit in een schoolondersteuningsplan te beschrijven.

Ons schoolondersteuningsplan

Zorg Advies Team

Leerlingen die om welke reden dan ook in aanmerking komen voor extra ondersteuning, worden door de mentor aangemeld bij mevrouw Faut. Zij bespreekt met de mentor en het zorgteam van de school welke ondersteuning de leerling nodig heeft, wie de hulp biedt, hoe lang de hulp gewenst is en of de hulp intern of extern verzorgd wordt. Zij is ook voorzitter van het Zorg Advies Team van de school. In dit overleg worden met allerlei instanties ondersteuningsbehoeften van leerlingen besproken waarop de school en ouders samen niet zo één, twee, drie een antwoord kunnen formuleren.

Training sociale vaardigheiden

Het doel is dat leerlingen in de training sociale vaardigheden assertiever worden en hun zelfvertrouwen (her)vinden, zodat ze zichzelf kunnen en durven zijn. Een training sociale vaardigheden richt zich vooral op vaardigheden en gedrag, op kunnen en doen. Kinderen leren wat ze moeten doen, hoe het te doen en ontdekken wie en wat ze nodig hebben om hen daarbij te steunen. Deze trainingen worden verzorgd door mevrouw Beukers.

Faalangstreductietraining

Een kind met faalangst wordt in een faalangstreductietraining begeleid om op een andere manier te gaan denken en voelen. Het vervangen van negatieve gedachten door positieve. Deze negatieve gedachten hebben invloed op de gevoelens en het gedrag van het kind. Het is de bedoeling dat ze deze angstgevoelens de baas worden. De faalangstreductietraining richt zich dus vooral op gedachten en gevoelens die gedrag beïnvloeden en het draait hier om denken en voelen. Deze trainingen worden ook verzorgd door mevrouw Beukers.

Examentraining

Geen periode is voor een leerling zo stressvol als de periode rondom de eindexamens. Voor deze leerlingen wordt een examentraining verzorgd. Leerlingen leren benoemen wat er goed gaat en wat er nodig is om wat niet goed gaat positief te keren. Ook deze training gaat uit van het omzetten van negatieve gedachten in positieve, maar besteedt daarnaast ook aandacht aan effectief studeren, lichaamshouding en positieve uitstraling.

Vertrouwenspersoon

Het komt voor dat een leerling of een ouder het niet eens is met een bepaalde gang van zaken in een les of op school. Zo’n leerling of ouder kan dan in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon. Officieel heeft zo’n leerling of ouder dan een ‘klacht’. De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is de klager begeleiden in het proces om zijn/haar klacht weg te nemen.

De klager kan een leerling, ouder of personeelslid zijn. Het kan gaan over ongewenst gedrag binnen de schoolsituatie en schoolveiligheid. De vertrouwenspersoon brengt op basis van de informatie van de klager de klacht in kaart, informeert de klager over mogelijke vervolgstappen om de klacht weg te nemen en stimuleert de klager tot actie. De vertrouwenspersoon voert veelal gesprekjes met leerlingen die even zelf geen oplossing zien voor een probleem of klacht. De vertrouwenspersoon is mevrouw Beukers.

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.